Slopetabell

Hylliekrokens par tre-bana

H/S 	(H = Ditt spelhcp  S = erhållna slag) 
1/1	10/8	19/14	28/21	37/28	46/35
2/2	11/8	20/15	29/22	38/29	47/35
3/2	12/9	21/16	30/23	39/29	48/36
4/3	13/10	22/17	31/23	40/30	49/37
5/4	14/11	23/17	32/24	41/31	50/38
6/5	15/11	24/18	33/25	42/32	51/38
7/5	16/12	25/19	34/25	43/32	52/39
8/6	17/13	26/20	35/26	44/33	53/40
9/7	18/14	27/20	36/27	45/34	54/41

Notera att erhållna slag gäller för 18 hål