Custom fitting/Utmätning längdkontroll

Custom fitting innebär att man kan anpassa utrustningen till varje individ. Det är viktigt att göra klubborna efter hur din sving ska vara inte hur den är för tillfället.
Detta är något vi jobbar med dagligen under våra lektioner. Detta gäller järnset, wedgar och driver samt putter.
Vill du veta exakt hur långt dina klubbor går? Då gör vi en utmätning på dig med alla klubbor och får fram hur långt dom går.

Boka din custom fitting här